Grāmatvedības pakalpojumi

Padomājiet, vai Jūsu uzņēmumā nebūtu izdevīgāka grāmatvedības ārpakalpojumu izmantošana? Jūs iegūsiet šādas priekšrocības:

 • nav nepieciešama personālatlase jaunam darbiniekam (darba sludinājumi, darba intervijas);
 • nav nepieciešama darba vietas iekārtošana grāmatvedim, atkrīt tehniskā aprīkojuma un inventāra iegāde, tajā skaitā arī darba drošības un ugunsdrošības instruktāža grāmatvedim;
 • nav vajadzīga atbilstošu datoru un grāmatvedības datorprogrammu iegāde;
 • nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi par uzņēmuma darbinieku – grāmatvedi;
 • nav jāapmaksā atvaļinājumi, slimības un maternitātes pabalsti;
 • nav jāseko grāmatvedības un nodokļu likumdošanas izmaiņām, nav jāapmaksā izglītojošie kursi un semināri.

To Jūsu vietā izdarīsim mēs.

Veiksim pilna servisa grāmatvedības uzskaiti Jūsu uzņēmumā:

 • kvalitatīvi un operatīvi apstrādājot visus grāmatvedības dokumentus;
 • sagatavojot visas nepieciešamās grāmatvedības atskaites uzņēmuma vadībai, VID, bankām un līzinga uzņēmumiem;
 • varēsiet pieslēgties grāmatvedības uzskaites sistēmai no sava datora, lai apskatītu nepieciešamo informāciju, piemēram, lai jebkurā laikā varētu apskatīt, cik uz doto brīdi ir Jūsu uzņēmuma debiroru un kreditoru parādsaistības;
 • pārstāvēsim Jūsu tiesības VID,VDI un citās valsts kontrolējošās iestādēs,sagatavojot atbildes šo iestāžu informācijas pieprasījumam.

Piedāvājam sekojošus grāmatvedības pakalpojumus:

 • Darba algu aprēķināšana, ar darba ņēmēju kustību saistīto atskaišu sagatavošana.
 • Bankas un kases operāciju uzskaite, pārskatu sagatavošana.
 • Avansa norēķinu uzskaite un noformēšana.
 • Patapinājuma vai nomas līgumu sagatavošana, degvielas patēriņa atskaišu sagatavošana.
 • Nodokļu aprēķināšana un plānošana.
 • Visu nepieciešamo atskaišu (deklarāciju, pārskatu) sagatavošana un to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskajā Deklarēšanas Sistēmā (EDS) .
 • Gada pārskata sagatavošanu.
 • Statistikas pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Republikas Centrālajai Statistikas pārvaldei.
 • Visu normatīvajos aktos paredzēto uzņēmuma iekšējo grāmatvedības dokumentu sagatavošana un saskaņošana (ar darbinieku algu un atvaļinājumu saistītie dokumenti, maršruta lapas, ar komandējumiem saistītie dokumenti, pamatlīdzekļu uzskaite, grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie dokumenti).
 • Konsultēšanu grāmatvedības jautājumos.
 • Debitoru un kreditoru pastāvīga uzskaite, lai uzņemējs jebkurā laikā var apskatīt debitoru un kreditoru atlikumus.

Noslēdzot līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem, ikmēneša atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar iegrāmatoto dokumentu (operāciju) skaitu, balstoties uz laiku, kuru ir patērējis grāmatvedis.


Grāmatvedības pakalpojumu cenrādis:

    Iegrāmatojamo dokumentu (operāciju)* skaits    

    Cena (EUR/mēnesī)    

 

1 - 50

80 EUR

51 - 70

110 EUR

71 - 90

140 EUR

91 - 110

170 EUR

111 - 130

200 EUR

131 - 150

230 EUR

151 - 170

260 EUR

171 - 190

290 EUR

Virs 190

Saskaņā ar vienošanos

  tiek saskaitītas visas bankas transakcijas, izdevumu čeki, rēķini un pavadzīmes, algas aprēķins katram darbiniekam, kases izdevumu un ieņēmumu orderi, kā arī katrs papildus nepieciešamais grāmatojums grāmatvedības programmā (piemēram pamatlīdzekļa kartītes izveide,pamatlīdzekļa nolietojuma kontējums, savstarpējo ieskaitu iegrāmatošana, krājumu vērtības izmaiņu grāmatojums.)


Bezmaksas pakalpojumi, ja ir noslēgts līgums “Par grāmatvedības pakalpojumiem":

Pakalpojums

Cena EUR

Visu atskaišu sagatavošana VID (EDS)

bezmaksas

Nodokļu aprēķināšana

bezmaksas

Pirmdokumentu pārbaude

bezmaksas

Operatīvas konsultācijas klientiem

bezmaksas

Kreditoru/debitoru uzskaite

bezmaksas

Salīdzināšanas akti ar debitoriem un kreditoriem

bezmaksas

 

Uzņēmumiem, kuriem nav vajadzīga ikmēneša grāmatvedības kārtošana, bet gada beigās grāmatveža palīdzība ir vajadzīga,lai nodotu gada pārskatu, piedāvājam pakalpojumu – gada pārskata sagatavošana (biedrībām; SIA un AS, kurām nav darbinieku; PVN nemaksātājiem utt.).

Privātpersonām (t. sk. arī pašnodarbinātajiem) piedāvājam sagatavot un iesniegt VID iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju.

Tiek piedāvāti arī atsevišķi pakalpojumi – darba līgumu un citu līgumu sagatavošana, rēķinu izrakstīšana, grāmatvedības politikas sagatavošana, darba instruktāžas un ugunsdrošības instruktāžu sagatavošana, komandējumu un reprezentācijas atskaišu sagatavošana, noliktavu datu savadīšana, auto dokumentu sagatavošana.

Pakalpojumu cenrādis: 

Pakalpojumu cena, ja uzņēmums nav noslēdzis līgumu "Par grāmatvedības pakalpojumiem."

Pakalpojums

Cena, EUR

Gada pārskata sastādīšana mazam uzņēmumam (līdz 2 darbiniekiem, neliels dokumentu apjoms)

50 EUR

Gada pārskata sastādīšana SIA 

no 70 EUR

Gada pārskata sastādīšana IK, ZS

50 EUR

Gada ienākumu deklarācijas sastādīšana pašnodarbinātajām personām

no 35 EUR

Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana fiziskajām personām

no 20 EUR

PVN deklarācijas sagatavošana (atkarīgs no darījumu skaita)

no 30 EUR

VSAOI deklarācijas sagatvošana (atkarīgs no darbinieku skaita)

no 30 EUR

Atskaites sagatavošana Centrālai Statistikas Pārvaldei

10 EUR

Tukšu atskaišu iesniegšana VID

10 EUR

Maksājuma uzdevuma izveide internetbankā

0,70 EUR

Grāmatvedības sakārtošana par iepriekšējiem pārskata periodiem, ja grāmatvedība kādu laiku nav tikusi kārtota vai tas veikts nekvalitatīvi

no 80 EUR

Gada pārskata sastādīšana, ja nav veikta darbība

30 EUR

Līguma sastādīšana (darba līgums; aizdevuma līgums;auto patapinājuma līgums, u.tml.)

9 EUR

Konsultācija birojā (1.st.)

15 EUR

Citi grāmatvedības pakalpojumi

pēc vienošanās